Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: Konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament


Organizator: SP nr 1 w Nidzicy
Zgłoszenia do: 2018-04-25

strona WWW imprezy


: Konkurs Plastyczny "Swiety Jan Pawe³ II oczami dziecka"


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w G³owaczowej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2018-04-27
Termin imprezy: 2018-05-22
Telefon: (0-14) 6817166
Mail: glowaczowasp@educzarna.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs Poetycki "Matematyka nie zna granic - moje wspomnienia o Janie Pawle II"


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w G³owaczowej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2018-04-27
Termin imprezy: 2018-05-22
Telefon: 146817166
Mail: glowaczowasp@educzarna.pl

strona WWW imprezy


: ARTFORM 2018 – II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


Organizator: ZSO STO w Kluczborku
Zgłoszenia do: 2018-04-27
Mail: zsostu@o2.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs na film: Od ignoranta do eleganta


Organizator: ZSP w Kleszczowie
Zgłoszenia do: 2018-04-27

strona WWW imprezy


: Konkurs: Popisz się talentem


Organizator: Wydawnictwo NOWA ERA
Zgłoszenia do: 2018-04-27
Telefon: 507546495
Mail: rwitek@nowaera.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Kultura wsi. Moja kultura.


Organizator: Muzeum - Skansen w Kolbuszowej
Zgłoszenia do: 2018-04-30
Telefon: 172271296w.36

strona WWW imprezy


: Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów


Organizator: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
Zgłoszenia do: 2018-04-30
Telefon: 695-981-034
Mail: ikarmasz@@skef.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs na krótki film: Tu powstała Polska - Tu wygrała Polska


Organizator: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Zgłoszenia do: 2018-04-30
Telefon: 61 424 07 43
Mail: promocja@powiat-gniezno.pl

strona WWW imprezy


: 4 edycja konkursu Polskie Nadzieje Olimpijskie


Organizator: PKOL
Zgłoszenia do: 2018-04-30

strona WWW imprezy


: XVIII Ogólnopolski Konkurs Papieski


Organizator: Małopolska Wojewódzka Komenda OHP
Zgłoszenia do: 2018-05-01

strona WWW imprezy


: Konkurs ekologiczny: Na ratunek Ziemi (wiedzy, plastyczny, literacki, fotograficzny, filmowy)


Organizator: SP w Niegowici
Zgłoszenia do: 2018-05-03

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs "Z Prymasem Tysi¹clecia w trzecie tysi¹clecie"


Organizator: Szko³a Podstawowa im. Ks. Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w G³ogowie Ma³opolskim
Zgłoszenia do: 2018-05-04
Termin imprezy: 2018-05-28
Telefon: (0-17) 851-72-2
Mail: zs_glogow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: VI Ogólnopolski Festiwal Teatralny im. Felicjana Dulskiego


Organizator: Centrum Kultury Podgórza
Zgłoszenia do: 2018-05-05

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny i fotograficzny: Przyjmuję. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża


Organizator: OHP Małopolska
Zgłoszenia do: 2018-05-05
Telefon: (12)6330706
Mail: malopolska@ohp.pl

strona WWW imprezy


: V Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Scenograficzny: ŻYWE OBRAZY 2018


Organizator: Stowarzyszenie Piątka Dzieciom przy ZSZOI w Tychach
Zgłoszenia do: 2018-05-07

strona WWW imprezy


: Konkurs na esej: Rola adwokatów w życiu społecznym


Organizator: Naczelna Rada Adwokacka
Zgłoszenia do: 2018-05-10
Mail: biuro.prasowe@nra.pl

strona WWW imprezy


: SUPERTALENT


Organizator: Zespó³ Szkó³ Technicznych w Strzy¿owie
Zgłoszenia do: 2018-05-10
Termin imprezy: 2018-05-30
Telefon: (17) 276-11-93
Mail: zst.strzyzow@gmail.com

strona WWW imprezy


: IX Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki: II Wojna Światowa i czasy powojenne we wspomnieniach


Organizator: SP nr 15 w Raciborzu
Zgłoszenia do: 2018-05-11

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu „Ja, Ty, My – Obywatele Europy”


Organizator: MDK w Katowicach
Zgłoszenia do: 2018-05-11
Telefon: 696-414-385

strona WWW imprezy


: Wojewódzki plener malarski ,,Wiosenne malowanie"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w Straszêcinie. Szko³a Podstawowa w Straszêcinie.
Zgłoszenia do: 2018-05-11
Termin imprezy: 2018-05-22
Telefon: 14 -681-10-90
Mail: zspstraszecin@interia.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Młode Albatrosy 2018 - Przegląd filmów amatorskich


Organizator: SP nr 51 w Gdyni
Zgłoszenia do: 2018-05-15

strona WWW imprezy


: 11 Festiwal Piosenki - Integracja malowana dźwiękiem


Organizator: Starostwo Powiatowe w Bochni
Zgłoszenia do: 2018-05-15

strona WWW imprezy


: Konkurs: Tato Roku


Organizator: Fundacja Volto Amore
Zgłoszenia do: 2018-05-15

strona WWW imprezy


: Akcja EKOBEZPIECZNI - konkurs plastyczny i filmowy dla SP


Organizator: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
Zgłoszenia do: 2018-05-15
Mail: dorota.olszewska@pbg.org.pl

strona WWW imprezy


: V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością


Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej
Zgłoszenia do: 2018-05-18

strona WWW imprezy


: III Wojewódzki Przegląd Zespołów Mażoretkowych i Cheerleaderkowych - Fame


Organizator: MGDK
Zgłoszenia do: 2018-05-18

strona WWW imprezy


: VII Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej


Organizator: MGDK
Zgłoszenia do: 2018-06-01

strona WWW imprezy


: XII Wojewódzki Przegląd Taneczny - Roztańczona Wiosna


Organizator: MGDK
Zgłoszenia do: 2018-06-01

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny: Aktywny wypoczynek w Górach Świętokrzyskich


Organizator: Schronisko PTSM w Nowej Słupii
Zgłoszenia do: 2018-06-12

strona WWW imprezy


: XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2018


Organizator: Spółdzielcze Centrum Kultury BEST
Zgłoszenia do: 2018-06-15
Telefon: 33 499-08-33
Mail: lipa@sm-zlotelany.pl

strona WWW imprezy


: XVII Biennale Ekslibrisu - konkurs dla dzieci i młodzieży


Zgłoszenia do: 2018-06-15
Telefon: 683743736
Mail: mbpzary@wp.pl

strona WWW imprezy