Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: III Powiatowy przegl¹d teatrów obcojêzycznych.


Organizator: Zespó³ Szkó³ w Wysokiej G³ogowskiej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-11-24
Termin imprezy: 2017-12-09
Telefon: (017)772-63-16
Mail: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: III Powiatowy przegl¹d teatrów obcojêzycznych.


Organizator: Zespó³ Szkó³ w Wysokiej G³ogowskiej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-11-24
Termin imprezy: 2017-12-09
Telefon: 17 7726316
Mail: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Łamacze szyfrów


Organizator: Stowarzyszenie Viator
Zgłoszenia do: 2017-11-24
Telefon: 693395626
Mail: gra@lamaczeszyfrow.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs ELEKTRON dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


Organizator: Politechnika Wrocławska
Zgłoszenia do: 2017-11-24

strona WWW imprezy


: Konkurs: Wybieram wodę - PET design


Organizator: Polskie Towarzystwo Dietetyki
Zgłoszenia do: 2017-11-24

strona WWW imprezy


: Konkurs: Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku


Organizator: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
Zgłoszenia do: 2017-11-30

strona WWW imprezy


: X Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej


Organizator: Miesięcznik CHARAKTERY
Zgłoszenia do: 2017-12-01

strona WWW imprezy


: Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny "List do Œwietego Miko³aja"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w Wysokiej G³ogowskiej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-12-08
Termin imprezy: 2018-01-11
Telefon: (017)772-63-16
Mail: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzki konkurs literacko-plastyczny "List do Œwietego Miko³aja"


Organizator: Zespó³ Szkó³ w Wysokiej G³ogowskiej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-12-08
Termin imprezy: 2018-01-11
Telefon: (017)772-63-16
Mail: zs_wysokagl@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: Turniej Wojewódzki "Najlepszy uczeñ w zawodzie cukiernik"


Organizator: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanis³awa Szpetnara w Kroœnie
Zgłoszenia do: 2017-12-08
Termin imprezy: 2018-01-15
Telefon: 13 43 223 19
Mail: zsp2krosno@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów - wzorów godnych naśladowania


Organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Zgłoszenia do: 2017-12-15

strona WWW imprezy


: Konkurs Naukowy E(x)plory


Zgłoszenia do: 2017-12-15
Mail: d.braziewicz@fzt.org.pl

strona WWW imprezy


: Turnieje Cukierniczy, Piekarski, Przetwórstwa Mięsa i Kucharski


Organizator: ZSS Poznań
Zgłoszenia do: 2017-12-21
Telefon: (61)820 00 91
Mail: office@zsps.poznan.pl

strona WWW imprezy


: IV Ogólnopolski Turnieju All - Chemicznym


Organizator: UMCS Lublin
Zgłoszenia do: 2017-12-29

strona WWW imprezy


: Konkurs naukowy E(x)plory - VII edycja


Organizator: Fundacja Zaawansowanych Technologii
Zgłoszenia do: 2017-12-30
Mail: d.braziewicz@fzt.org.pl

strona WWW imprezy


: Międzyszkolny Turniej Pocztów Sztandarowych


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach
Zgłoszenia do: 2017-12-31
Telefon: 41 3676187
Mail: zso29kielce@onet.eu

strona WWW imprezy


: XI edycji konkursu: I ty możesz zostać baśniopisarzem


Organizator: SP nr 2 w Radomiu
Zgłoszenia do: 2018-01-15
Mail: sekretariat@psp2.radom.pl

strona WWW imprezy


: Historia i kultura Żydów polskich


Organizator: Fundacja SHALOM
Zgłoszenia do: 2018-01-15
Mail: shalom@shalom.org.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs dla gimnazjalistów: Na wspólnej ziemi


Organizator: Fundacja SHALOM
Zgłoszenia do: 2018-01-15
Mail: shalom@shalom.org.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs: Ekologia w moim domu


Organizator: SP nr 1 w Lublinie
Zgłoszenia do: 2018-01-30
Mail: poczta@g1.lublin.eu

strona WWW imprezy


: Regionalny konkurs dla gimnazjum: " W zdrowym ciele zdrowy duch"


Organizator: Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Nowosielcach
Zgłoszenia do: 2018-02-14
Termin imprezy: 2018-02-21
Telefon: (0-13) 4653980
Mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl

strona WWW imprezy


: VI Ogólnopolski Konkurs - Normalizacja i ja


Organizator: Polski Komitet Normalizacyjny
Zgłoszenia do: 2018-02-17

strona WWW imprezy


: XXV Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 - Powróćmy do piękna w słowie i muzyce


Zgłoszenia do: 2018-02-19
Telefon: 516-176-258
Mail: info@klub2012.com.pl

strona WWW imprezy


: XV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny - William Turner – Słońce We Mgle


Organizator: MDK w Rybniku
Zgłoszenia do: 2018-02-20
Telefon: 32 4215155
Mail: art-studio-creatio@wp.pl

strona WWW imprezy


: VII Multimedialny Ogólnopolski i III Międzynarodowy Przeglądzie Małych Form Parateatralnych „SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2017”


Organizator: Przedszkole nr 317
Zgłoszenia do: 2018-02-28
Mail: przedszkole317@poczta.fm

strona WWW imprezy


: 13. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY (NIE)SPRAWNOŒÆ W SZAROŒCI 2018


Organizator: SP nr 6 w Rawiczu
Zgłoszenia do: 2018-03-01

strona WWW imprezy


: XV edycja konkursu „Moja miejscowoœæ i region s¹ piêkne”


Organizator: Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce - Szko³a Podstawowa Nr 2
Zgłoszenia do: 2018-03-15
Termin imprezy: 2018-04-12
Telefon: 17 772-53-41
Mail: zs2_nka@wp.pl

strona WWW imprezy


: IV Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego "Poliglota"


Organizator: Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Stalowej Woli
Zgłoszenia do: 2018-03-16
Termin imprezy: 2018-03-28
Telefon: (015) 842-63-83
Mail: psp2stalowa@wp.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkursu: Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą


Organizator: Zamek w Golubiu Dobrzyniu
Zgłoszenia do: 2018-03-20

strona WWW imprezy


: Miejski konkurs plastyczno - literacki "Jaros³aw moja Ma³a Ojczyzna"


Organizator: Przedszkole nr 10 Jaros³aw
Zgłoszenia do: 2018-03-24
Termin imprezy: 2018-04-20
Telefon: 166216624
Mail: przedszkole_10@vp.pl

strona WWW imprezy


: brakJuliusz S³owacki i jego epoka


Organizator: Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych im. Juliusza S³owackiego w Jaros³awiu
Zgłoszenia do: 2018-03-24
Termin imprezy: 2018-04-06
Telefon: (0-16) 621-63-3
Mail: zslit@zslit.pl

strona WWW imprezy


: Juliusz S³owacki i jego epoka


Organizator: Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych im. Juliusza S³owackiego w Jaros³awiu
Zgłoszenia do: 2018-03-24
Termin imprezy: 2018-04-06
Telefon: (0-16) 621-63-3
Mail: zslit@zslit.pl

strona WWW imprezy


: XIV Wojewódzki Konkurs plastyczny Moje spotkania z przyrod¹


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2018-04-09
Termin imprezy: 2018-04-11
Telefon: (0-13) 446-34-9
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: IX Ogólnopolski Konkurs Literacki Moje spotkania z przyrod¹


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2018-04-11
Termin imprezy: 2018-05-15
Telefon: (0-13) 446-34-9
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: Miejskie Artystyczne Prezentacje Twórczoœci Przedszkolaków "i Ja Mam Talent"


Organizator: Przedszkole nr 10 Jaros³aw
Zgłoszenia do: 2018-04-13
Termin imprezy: 2018-05-19
Telefon: 166216624
Mail: przedszkole_10@vp.pl

strona WWW imprezy


: Wojewódzki Turniej ,, Najlepszy uczeñ w zawodzie fryzjer''


Organizator: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanis³awa Szpetnara w Kroœnie
Zgłoszenia do: 2018-04-20
Termin imprezy: 2018-05-17
Telefon: 13 43 223 19
Mail: zsp2krosno@gmail.com

strona WWW imprezy


: Konkurs: Kultura wsi. Moja kultura.


Organizator: Muzeum - Skansen w Kolbuszowej
Zgłoszenia do: 2018-04-30
Telefon: 172271296w.36

strona WWW imprezy