Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: VII Multimedialny Ogólnopolski i III Międzynarodowy Przeglądzie Małych Form Parateatralnych „SMYKOLANDIA – WARSZAWA – MOKOTÓW 2017”


Organizator: Przedszkole nr 317
Zgłoszenia do: 2018-02-28
Mail: przedszkole317@poczta.fm

strona WWW imprezy


: 13. OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY (NIE)SPRAWNOŒÆ W SZAROŒCI 2018


Organizator: SP nr 6 w Rawiczu
Zgłoszenia do: 2018-03-01

strona WWW imprezy


: IV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Jacka Kaczmarskiego


Organizator: LO Olsztynek
Zgłoszenia do: 2018-03-01

strona WWW imprezy


: „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück” – IV ogólnopolski konkurs recytatorski


Organizator: IPN
Zgłoszenia do: 2018-03-01

strona WWW imprezy


: Konkurs informatyczny - web.Master Podkarpacki - III edycja


Organizator: Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
Zgłoszenia do: 2018-03-01
Termin imprezy: 2018-03-07
Telefon: 17 748-30-70
Mail: energetyk3@gmail.com

strona WWW imprezy


: Próbna matura z chemii z 3echedukacja


Organizator: 3echEDUKACJA
Zgłoszenia do: 2018-03-03

strona WWW imprezy


: V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim


Organizator: Biblioteka Pedagogiczna
Zgłoszenia do: 2018-03-08

strona WWW imprezy


: OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI: Pani Ireno...


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 11 w Gliwicach
Zgłoszenia do: 2018-03-10

strona WWW imprezy


: XI edycja konkursu ELEKTRYZUJĄCA PASJA


Organizator: Firma Elektrotim
Zgłoszenia do: 2018-03-12

strona WWW imprezy


: Regulamin konkursu: Młody Lingwista - 2018


Organizator: Firma: Wiedza i Edukacja
Zgłoszenia do: 2018-03-12

strona WWW imprezy


: XV edycja konkursu „Moja miejscowoœæ i region s¹ piêkne”


Organizator: Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce - Szko³a Podstawowa Nr 2
Zgłoszenia do: 2018-03-15
Termin imprezy: 2018-04-12
Telefon: 17 772-53-41
Mail: zs2_nka@wp.pl

strona WWW imprezy


: IV Powiatowy Konkurs Jêzyka Angielskiego i Niemieckiego "Poliglota"


Organizator: Gimnazjum nr 2 im. Jana Paw³a II w Stalowej Woli
Zgłoszenia do: 2018-03-16
Termin imprezy: 2018-03-28
Telefon: (015) 842-63-83
Mail: psp2stalowa@wp.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs dla gimnazjalistów: Mam pomysł


Organizator: Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie
Zgłoszenia do: 2018-03-16
Telefon: 17 748 30 70
Mail: sekretariat@zsen.resman.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkursu: Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą


Organizator: Zamek w Golubiu Dobrzyniu
Zgłoszenia do: 2018-03-20

strona WWW imprezy


: Wojewódzki konkurs plastyczny pt. „Polska Niepodległa”


Organizator: Zespół Szkół w Żyrakowie - Szkoła Podstawowa
Zgłoszenia do: 2018-03-21
Termin imprezy: 2018-04-13
Telefon: (14) 6822877
Mail: zszpwz@op.pl

strona WWW imprezy


: Miejski konkurs plastyczno - literacki "Jaros³aw moja Ma³a Ojczyzna"


Organizator: Przedszkole nr 10 Jaros³aw
Zgłoszenia do: 2018-03-24
Termin imprezy: 2018-04-20
Telefon: 166216624
Mail: przedszkole_10@vp.pl

strona WWW imprezy


: brakJuliusz S³owacki i jego epoka


Organizator: Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych im. Juliusza S³owackiego w Jaros³awiu
Zgłoszenia do: 2018-03-24
Termin imprezy: 2018-04-06
Telefon: (0-16) 621-63-3
Mail: zslit@zslit.pl

strona WWW imprezy


: Juliusz S³owacki i jego epoka


Organizator: Zespó³ Szkó³ Licealnych i Technicznych im. Juliusza S³owackiego w Jaros³awiu
Zgłoszenia do: 2018-03-24
Termin imprezy: 2018-04-06
Telefon: (0-16) 621-63-3
Mail: zslit@zslit.pl

strona WWW imprezy


: Plastyczny konkurs ekologiczny: Znam się na przyrodzie więc żyję z nią w zgodzie – przyroda mojej okolicy


Organizator: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Zgłoszenia do: 2018-03-30

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Konkurs: Polska-Szwecja, między rywalizacją i współpracą


Organizator: Oddział PTTK
Zgłoszenia do: 2018-03-30
Telefon: 566-832-455

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski konkurs plastyczny: Jesteśmy dumni z Polski, naszej Ojczyzny


Organizator: IPN o. w Gdańsku, SP nr 25
Zgłoszenia do: 2018-03-30

strona WWW imprezy


: III Ogólnopolski Festiwal Piosenki z Czarnego Krążka


Organizator: CAL
Zgłoszenia do: 2018-03-30

strona WWW imprezy


: VI MIÊDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY " Weso³ego Alleluja"


Organizator: Szko³a Podstawowa w Woli Zg³obieñskiej
Zgłoszenia do: 2018-03-30
Telefon: 17 871-60-27
Mail: sp.wzglob@boguchwala.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Mój krajobraz współtworzę i chronię


Organizator: ZSKU w Rzeszowie
Zgłoszenia do: 2018-03-30

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski konkurs literacki: Płynąć pod prąd


Organizator: SP nr 66
Zgłoszenia do: 2018-03-31
Mail: MalgosKrol@op.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs na projekt historyczny pt.: Póki nie jest za późno


Organizator: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Zgłoszenia do: 2018-03-31
Telefon: 77 434 34 75
Mail: i.cichon@cmjw.pl

strona WWW imprezy


: VI edycja konkursu: Eksperyment Łańcuchowy


Organizator: UJ
Zgłoszenia do: 2018-03-31
Telefon: 126644502
Mail: eksperyment.lancuchowy@uj.edu.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego


Organizator: Polski Komitet Olimpijski
Zgłoszenia do: 2018-04-02
Telefon: (22) 560 37 00
Mail: pkol@pkol.pl

strona WWW imprezy


: XXVIII KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ im. Jana Parandowskiego


Organizator: PKOL
Zgłoszenia do: 2018-04-02

strona WWW imprezy


: VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny: Bezpiecznie na wsi


Organizator: KRUS
Zgłoszenia do: 2018-04-02

strona WWW imprezy


: XXVIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej COLOR ART


Organizator: Goleniowski Dom Kultury
Zgłoszenia do: 2018-04-05
Telefon: 914182688

strona WWW imprezy


: XIV Wojewódzki Konkurs plastyczny Moje spotkania z przyrod¹


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2018-04-09
Termin imprezy: 2018-04-11
Telefon: (0-13) 446-34-9
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski Festiwal Piosenek Krzysztofa Klenczona i Czerwonych Gitar


Organizator: SP nr 3
Zgłoszenia do: 2018-04-09

strona WWW imprezy


: IX Ogólnopolski Konkurs Literacki Moje spotkania z przyrod¹


Organizator: Szko³a Podstawowa Nr 2 w Jaœle
Zgłoszenia do: 2018-04-11
Termin imprezy: 2018-05-15
Telefon: (0-13) 446-34-9
Mail: sp2_jaslo@o2.pl

strona WWW imprezy


: Miejskie Artystyczne Prezentacje Twórczoœci Przedszkolaków "i Ja Mam Talent"


Organizator: Przedszkole nr 10 Jaros³aw
Zgłoszenia do: 2018-04-13
Termin imprezy: 2018-05-19
Telefon: 166216624
Mail: przedszkole_10@vp.pl

strona WWW imprezy


: IV Ogólnopolski Konkurs Literacki: Czytanie jest przygodą


Organizator: Bibliteka Pedagogiczna w Lublinie
Zgłoszenia do: 2018-04-18

strona WWW imprezy


: Wojewódzki Turniej ,, Najlepszy uczeñ w zawodzie fryzjer''


Organizator: Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanis³awa Szpetnara w Kroœnie
Zgłoszenia do: 2018-04-20
Termin imprezy: 2018-05-17
Telefon: 13 43 223 19
Mail: zsp2krosno@gmail.com

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski konkurs poezji i fotografii marynistycznej: Impresje Morskie 2018


Organizator: SP nr 68 w Szczecinie
Zgłoszenia do: 2018-04-20

strona WWW imprezy


: XIX Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza


Organizator: MDK Koszutka w Katowicach
Zgłoszenia do: 2018-04-20

strona WWW imprezy


: XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego


Organizator: Biblioteka w Skępem
Zgłoszenia do: 2018-04-23

strona WWW imprezy


: Konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament


Organizator: SP nr 1 w Nidzicy
Zgłoszenia do: 2018-04-25

strona WWW imprezy


: Konkurs Plastyczny "Swiety Jan Pawe³ II oczami dziecka"


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w G³owaczowej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2018-04-27
Termin imprezy: 2018-05-22
Telefon: (0-14) 6817166
Mail: glowaczowasp@educzarna.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs Poetycki "Matematyka nie zna granic - moje wspomnienia o Janie Pawle II"


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w G³owaczowej - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2018-04-27
Termin imprezy: 2018-05-22
Telefon: 146817166
Mail: glowaczowasp@educzarna.pl

strona WWW imprezy


: ARTFORM 2018 – II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny


Organizator: ZSO STO w Kluczborku
Zgłoszenia do: 2018-04-27
Mail: zsostu@o2.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs: Kultura wsi. Moja kultura.


Organizator: Muzeum - Skansen w Kolbuszowej
Zgłoszenia do: 2018-04-30
Telefon: 172271296w.36

strona WWW imprezy


: Konkurs ekologiczny: Na ratunek Ziemi (wiedzy, plastyczny, literacki, fotograficzny, filmowy)


Organizator: SP w Niegowici
Zgłoszenia do: 2018-05-03

strona WWW imprezy


: VI Ogólnopolski Festiwal Teatralny im. Felicjana Dulskiego


Organizator: Centrum Kultury Podgórza
Zgłoszenia do: 2018-05-05

strona WWW imprezy


: SUPERTALENT


Organizator: Zespó³ Szkó³ Technicznych w Strzy¿owie
Zgłoszenia do: 2018-05-07
Termin imprezy: 2018-05-30
Telefon: (17) 276-11-93
Mail: zst.strzyzow@gmail.com

strona WWW imprezy


: Konkurs na esej: Rola adwokatów w życiu społecznym


Organizator: Naczelna Rada Adwokacka
Zgłoszenia do: 2018-05-10
Mail: biuro.prasowe@nra.pl

strona WWW imprezy


: IX Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki: II Wojna Światowa i czasy powojenne we wspomnieniach


Organizator: SP nr 15 w Raciborzu
Zgłoszenia do: 2018-05-11

strona WWW imprezy


: Konkurs: Młode Albatrosy 2018 - Przegląd filmów amatorskich


Organizator: SP nr 51 w Gdyni
Zgłoszenia do: 2018-05-15

strona WWW imprezy


: XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2018


Organizator: Spółdzielcze Centrum Kultury BEST
Zgłoszenia do: 2018-06-15
Telefon: 33 499-08-33
Mail: lipa@sm-zlotelany.pl

strona WWW imprezy