Kalendarz imprez

Kalendarz imprez zawiera informacje o imprezach (konkursach, zawodach, przeglą, turniejach ...), o których informacje wpisały podkarpackie szkoły i placówki i pracownicy KO.

Zasady powstawania "Kalendarza imprez"»


: Ogólnopolskie spotkania monodramów dziecięcych - O Baryłeczkę Kubusia Puchatka


Organizator: Suwalski Ośrodek Kultury
Zgłoszenia do: 2017-09-30
Mail: joanna.lupinowicz@suwalki.eu

strona WWW imprezy


: II Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Malarstwa pt. ”Tajemnica przyjaźni”


Organizator: Ministerstwo Edukacji Republiki Azerbejdżanu
Zgłoszenia do: 2017-09-30

strona WWW imprezy


: Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem


Organizator: Fundacja: Dwa Skrzydła Anioła
Zgłoszenia do: 2017-09-30
Telefon: 663-286-554
Mail: jazal4@wp.pl

strona WWW imprezy


: III edycja Mistrzostw Polski Geotyda 2017


Zgłoszenia do: 2017-09-30
Telefon: 884-368-932
Mail: geotyda2017@geotyda.org

strona WWW imprezy


: Szkoła młodych patriotów V edycja


Organizator: Studium Prawa Europejskiego
Zgłoszenia do: 2017-09-30
Mail: konkursy@spe.edu.pl

strona WWW imprezy


: Przedszkole młodych patriotów


Organizator: Studium Prawa Europejskiego
Zgłoszenia do: 2017-09-30
Mail: info@spe.edu.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs historyczny: Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku


Organizator: RSK i Klasztor Ojców Paulinów
Zgłoszenia do: 2017-09-30
Mail: info@koronamaryi.pl

strona WWW imprezy


: V Ogólnopolski Maraton Matematyczny: Banachiada


Organizator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu
Zgłoszenia do: 2017-10-03
Telefon: 16 621 65 24
Mail: szkola@zstiojar.edu.pl

strona WWW imprezy


: XII RAJD "ŒLADAMI JANA PAW£A II po ZIEMI KROŒNIEÑSKIEJ"


Organizator: PTSM - Zarz¹d Oddzia³u
Zgłoszenia do: 2017-10-10
Termin imprezy: 2017-10-20
Telefon: 013 43 236 98
Mail: zoptsmkrosno@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: XXI JESIENNY RAJD SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH


Organizator: PTSM - Zarz¹d Oddzia³u
Zgłoszenia do: 2017-10-12
Termin imprezy: 2017-10-20
Telefon: 013 43 236 98
Mail: zoptsmkrosno@poczta.onet.pl

strona WWW imprezy


: Kiedy trzeba... Wojewódzki konkurs recytatorski dla m³odzie¿y gimnazjalnej oraz klas szóstych i siódmych szko³y podstawowej


Organizator: Zespó³ Szkó³ im. Jana Paw³a II w Soko³owie Ma³opolskim - Gimnazjum
Zgłoszenia do: 2017-10-14
Termin imprezy: 2017-10-27
Telefon: (0-17) 772-90-3
Mail: zsjp2sokolowmlp@wp.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs dla nauczycieli - Chopin też był nauczycielem


Organizator: Narody Instytut Fryderyka Szopena
Zgłoszenia do: 2017-10-15
Mail: edukacja@nifc.pl

strona WWW imprezy


: brak


Organizator: Zespó³ Szkó³ w Pogwizdowie Nowym - Szko³a Podstawowa
Zgłoszenia do: 2017-10-27
Telefon: 17 855-22-95
Mail: zs_pogwizdow@glogow-mlp.pl

strona WWW imprezy


: Konkursy Literackie o "Giętkie Pióro"


Organizator: Stowarzyszenie Parafiada
Zgłoszenia do: 2017-10-30
Mail: malgorzata.wlodarczyk@parafiada.pl

strona WWW imprezy


: Ogólnopolski konkurs literacki i plastyczny - Być dobrym jak chleb


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 19
Zgłoszenia do: 2017-11-15
Mail: poczta@sp19.lublin.eu

strona WWW imprezy


: VII edycja Konkursu Plastycznego - W harmonii z przyrodą


Organizator: Wdecki Park Narodowy
Zgłoszenia do: 2017-11-20
Telefon: 52 33-29-486
Mail: anna.chmara@wdeckipark.pl

strona WWW imprezy


: Konkurs naukowy E(x)plory - VII edycja


Organizator: Fundacja Zaawansowanych Technologii
Zgłoszenia do: 2017-12-30
Mail: d.braziewicz@fzt.org.pl

strona WWW imprezy


: Regionalny konkurs dla gimnazjum: " W zdrowym ciele zdrowy duch"


Organizator: Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Nowosielcach
Zgłoszenia do: 2018-02-14
Termin imprezy: 2018-02-21
Telefon: (0-13) 4653980
Mail: sekretariat@zsckr-nowosielce.pl

strona WWW imprezy


: Miejski konkurs plastyczno - literacki "Jaros³aw moja Ma³a Ojczyzna"


Organizator: Przedszkole nr 10 Jaros³aw
Zgłoszenia do: 2018-03-24
Termin imprezy: 2018-04-20
Telefon: 166216624
Mail: przedszkole_10@vp.pl

strona WWW imprezy


: Miejskie Artystyczne Prezentacje Twórczoœci Przedszkolaków "i Ja Mam Talent"


Organizator: Przedszkole nr 10 Jaros³aw
Zgłoszenia do: 2018-04-13
Termin imprezy: 2018-05-19
Telefon: 166216624
Mail: przedszkole_10@vp.pl

strona WWW imprezy