Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

Liczbę wolnych miejsc należy traktować jako orientacyjną.

Dane zmieniają się na bieżąco po aktualizacji informacji przez szkoły.


Elektroniczny informator o ofercie edukacyjnej szkół na rok szkolny 2017/2018

Wybierz powiat:   

Legenda:
T4 - technikum
ZSZ - szkoła branżowa I stopnia

Lp.
Powiat
Nazwa
Typ
Zawód/profil
Wolne miejsca
1 M.RZESZÓW V Liceum Ogólnokształcące LO -
12
2 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 1 w Rzeszowie LO -
5
3 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie LO -
2
4 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie (VIII LO) LO -
13
5 M.RZESZÓW Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie LO -
19
6 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego LO -
11
7 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4- XII Liceum Ogólnokształcące LO -
11
8 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie SPL [514207] Technik usług kosmetycznych
22
9 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie SPL [321103] Technik elektroradiolog
24
10 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie SPL [325402] Technik masażysta
25
11 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie SPL [321402] Technik dentystyczny
2
12 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie SPL [325101] Asystentka stomatologiczna
28
13 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie SPL [325905] Opiekunka dziecięca
33
14 M.RZESZÓW Medyczna Szkoła Policealna w Rzeszowie SPL [325102] Higienistka stomatologiczna
36
15 M.RZESZÓW Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie T4 [314202] Technik architektury krajobrazu
19
16 M.RZESZÓW Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie T4 [333108] Technik spedytor
4
17 M.RZESZÓW Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie T4 [331403] Technik ekonomista
3
18 M.RZESZÓW Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie T4 [311909] Technik automatyk
1
19 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [311303] Technik elektryk
3
20 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [351203] Technik informatyk
2
21 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
8
22 M.RZESZÓW Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowie T4 [311408] Technik elektronik
5
23 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [422402] Technik hotelarstwa
4
24 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [311941] Technik przemysłu mody
2
25 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych
16
26 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [513101] Kelner
4
27 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie T4 [422103] Technik obsługi turystycznej
9
28 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych
17
29 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [311103] Technik analityk
10
30 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [333106] Technik eksploatacji portów i terminali
6
31 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie T4 [422402] Technik hotelarstwa
4
32 M.RZESZÓW Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie T4 [351203] Technik informatyk
2
33 M.RZESZÓW Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowie T4 [333906] Technik organizacji reklamy
7
34 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie
10
35 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [351203] Technik informatyk
4
36 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [514105] Technik usług fryzjerskich
8
37 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie T4 [311504] Technik mechanik
8
38 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [314202] Technik architektury krajobrazu
17
39 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311104] Technik geodeta
16
40 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311928]Technik transportu kolejowego
2
41 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311204] Technik budownictwa
13
42 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego T4 [311407] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
8
43 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie ZSZ [751201] Cukiernik
2
44 M.RZESZÓW Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie ZSZ [512001] Kucharz
2
45 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ZSZ [741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych
10
46 M.RZESZÓW Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie ZSZ [723107] Mechanik motocyklowy
6
47 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie ZSZ [751201] Cukiernik
10
48 M.RZESZÓW Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowie ZSZ [512001] Kucharz
4
49 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [742117] Elektronik
11
50 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [741201] Elektromechanik
10
51 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [514101] Fryzjer
16
52 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [741103] Elektryk
11
53 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [722307] Operator obrabiarek skrawających
2
54 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [722204] Ślusarz
9
55 M.RZESZÓW Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie ZSZ [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
16
56 M.RZESZÓW Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ZSZ [712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
20