Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
MEN | CKE | OKE | PUW

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-11-48
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
Dla dyrektora i nauczyciela

2017-08-16 Ramowy program narad inaugurujących
rok szkolny 2017/2018

2017-08-01 MERITUM
Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty – sierpień 2017 r.

2017-07-28 100-lecie odzyskania niepodległości – mapa wydarzeń

2017-07-26 Wsparcie finansowe z programu rządowego "Aktywna tablica"

2017-07-13 Podstawa programowa kształcenia ogólnego - przedszkola i SP
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych - strona ORE

2017-05-26 Projekt: Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci
Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

2017-05-16 Jakość powietrza w placówkach oświatowych
Uwagi Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

2017-04-28 Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami - aplikacja
Informacja z ORE

2017-04-26 Problem bezpiecznego korzystania z Internetu
Standard bezpieczeństwa online placówek oświatowych

2017-04-25 Pismo z Biura Rzecznika Praw Pacjenta
w sprawie procedury przeprowadzania okresowych badań lekarskich dzieci

2017-04-25 Barwy narodowe w przestrzeni publicznej
Publikacja MSWiA na temat prezentacji barw narodowych i innych symboli

2017-04-18 Program profilaktyczno - edukacyjny: Znamię! Znam je?
Film edukacyjny, propozycja lekcji edukacyjnej o czerniaku

2017-04-14 Kwalifikacje do nauczania w 8 letniej SP
W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi kwalifikacji nauczycieli biologii, chemii, geografii, fizyki

2017-04-14 Rekrutacja 2017/2018
Zarządzenie PKO w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

2017-04-13 Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych
W Raporcie o wynikach kontroli NIK zawarta jest ocena organizacji pracy uczniów pod kątem zachowania zasad i higieny ...

2017-04-12 MERITUM - Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty - 04'2017
w numerze m.in. Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole; Przygotowanie do wdrożenia nowej podstawy programowej ...

2017-04-11 Współpraca szkół - Swatka polsko-ukraińska
warsztaty - informacje dla nauczycieli pracujących z młodzieżą w wieku 11-16 lat

2017-04-11 Zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji
W związku z wpływającymi wnioskami o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających kwalifikacji ...

2017-04-04 Organizacja wycieczek szkolnych
Do MEN napływają sygnały, że organizowane przez szkoły wycieczki nie realizują celów zgodnie z przepisami prawa ...

2017-03-28 Kuratorium Oświaty a poszukiwanie pracy dla nauczycieli
... wyjaśniam, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ...

2017-03-22 Darmowe kolorowanki dla najmłodszych dzieci
m.in. na temat bezpiecznych wakacji

2017-03-21 Cyberbezpieczeństwo w szkołach
– list Minister Edukacji Narodowej

2017-03-13 Regionalne spotkanie informacyjne dot. programu ERASMUS+
sektor edukacja szkolna w woj. podkarpackim

2017-03-09 Wytyczne GIODO - monitoring wizyjny w szkołach
Informacje od Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2017-03-06 Zapisy rodziców - Podkarpackia Debata Rad Rodziców
pt. „Rodzice i szkoła”

2017-03-01 Wypłata II raty stypendium Prezesa Rady Ministrów
uprzejmie proszę o informację dotyczącą zaistnienia zmiany miejsca kontynuowania nauki stypendysty

2017-02-28 Wykaz konkursów itp. które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

2017-02-27 Words matter - Ambasada RP przeciw wadliwym kodom pamięci
Ambasada RP w Waszyngtonie prezentuje film edukacyjny w ramach kampanii przeciw: "polskim obozom"

2017-02-24 Podręczne kompendium wiedzy o edukacji polonijnej za granicą
Informacja o najbardziej znanych rodzajach polskiej edukacji poza granicami kraju

2017-02-21 Umieszczenie lub podniesienie flagi państwowej na budynku
lista świąt państwowych

2017-02-17 17-18.03.2017 r. - "Rozwojowy kontekst wczesnoszkolnej
edukacji informatycznej" - Konferencja wojewódzka

2017-02-17 Ogólnopolski projekt: Akademia prawa
Informacja dla szkół z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Niska

2017-02-17 "Nauka programowania Baltie z lekcją pokazową"
Dodatkowy termin seminarium - 22.02.2017 r.

2017-02-08 Informacje o reformie edukacji na stronach szkół i placówek
Na Państwa stronach internetowych powinny być odnośniki ...

2017-02-07 Politechnika Dziecięca - zapisy na semestr letni
8.II br. o godzinie 10.00 rozpocznie się rejestracja na letni semestr zajęć Politechniki Dziecięcej

2017-02-03 Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych – informacja

2017-01-31 Prośba o przekazanie informacji na temat awansu zawodowego

2016-10-11 Wolontariat
Wolontariat, działalność wolontariuszy, dobre praktyki

2016-01-01 Kontakt
Dane teleadresowa

2015-03-01 Misja Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 

Archiwum działu >>

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie