Udogodnienia dla niepe?nosprawnych Informacje dla nies?ysz?cych Duży kontrast
BIP Biuletyn Informacji Publicznej

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rz-w
tel. 17 867-11-42, 17 867-11-49,
fax. 17 867-19-54
mail: kuratorium@ko.rzeszow.pl
W CENTRUM UWAGI
Aktywna tablica patroni arrows festiwal nauki Dobra szkoła kodowanie Cyberbezpieczeństwo bezpieczne wakacje ProgramRozwoju MojaSzkolaMojaPrzyszlosc

Ważne informacje:

Ostatnio dodano:

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2017-08-18 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2017-08-16 Ramowy program narad inaugurujących rok szkolny
2017/2018

2017-08-04 „Aktywna tablica”. Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury

2017-07-28 Konkursy przedmiotowe 2017/18 - wymagania konkursowe
Wymagania dla szkół podstawowych i gimnazjów

2017-07-28 100-lecie odzyskania niepodległości – mapa wydarzeń

2017-07-27 Opiniowania aneksu organizacji - informacje
opiniowania aneksu organizacji przez związki zawodowe i rady pedagogiczne

2017-07-26 Wsparcie finansowe z programu rządowego "Aktywna tablica"

2017-07-24 Bezpieczny wypoczynek- przypominamy o działających serwisach
Poradnik bezpiecznego wypoczynku, Bezpieczny autobus, Polak za granicą, Bezpłatna aplikacja iPolak, Rejestracja wyjazdu

2017-07-24 Rozporządzenie MEN - dostęp do danych SIO
w sprawie procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych systemu informacji oświatowej

2017-07-20 Szkolenia w ramach Narodowego Programu Zdrowia
podniesienie kompetencji i praktycznych umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożoną przez oglądanie  pornografii

2017-07-18 Nowe akty prawne
Informacje o nowych aktach prawnych

2017-07-17 Zapytanie ofertowe - kursy i konferencje
Mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

2017-07-17 Zapytanie ofertowe - studia podyplomowe
Mogą wziąć udział wykonawcy, którzy prowadzą statutową działalność w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli

2017-07-13 Podstawa programowa kształcenia ogólnego - przedszkola i SP
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych - strona ORE

2017-07-04 MEN rozpoczyna nabór do II kadencji Rady Dzieci i Młodzieży
MEN zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy ukończyli 13 lat oraz absolwentów do 21 lat

2017-06-26 Organizacja obozu lub kolonii
Informacje dla organizatorów

Z działów:
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie